Auto Corsten

 

Напътствия по време на износа и превоза

Auto Corsten Export ще попълни документацията за вас на място. Благодарение на дългогодишния ни опит Auto Corsten Export може да ви напътства безпроблемно в процеса на регистрация и подготовката на необходимите митнически документи за износ практически до всяка държава в света.

 

 

 

Задължителни документи за износ

Когато внасяте в държавата си автомобил, закупен в Нидерландия, са ви необходими редица документи:

 

BPM teruggaafregeling bij export

 

Декларация за износ

 

 

 

KentekenРегистрационни документи за износ и транзитни регистрационни номера

Когато възнамерявате да използвате обществени пътища за автомобил, регистриран за износ, или го карате до държавата на местоназначение, се нуждаете от регистрационен документ за износ и табели с регистрационни номера. Причината за това е, че нидерландските табели се унищожават, когато автомобилът е регистриран за износ. След това регистрацията за износ важи 14 дни, което означава, че имате 14 дни да закарате автомобила до държавата на местоназначение. Превозното средство обаче трябва също така да има валиден APK (годишен технически преглед – официално одобрение за техническа изправност), преди да бъде предоставена регистрацията за износ. Ако срокът на APK изтече по-рано, регистрацията за износ изтича на същата дата. Транзитният регистрационен номер представлява бяла табела с черни цифри и букви. Той е съставен от една цифра, последвана от две букви и комбинация от три букви или цифри. Auto Corsten може незабавно да уреди регистрация на ваше име. Това се отнася и за транзитните регистрационни номера. При необходимост покупката ви може да бъде инспектирана и одобрена за износ в сервиза ни.

Export certificaat

Сертификат за износ

Преимуществата на сертификата за износ на VWE (Vestering Worldwide Exporters):
подробна информация за автомобила;
превод на декларацията на RDW за износ;
печат за одобрение на качеството и доказателство, че сделката за износ е правилно обработена.

 

 

verklaring typegoedkeuring

Декларация на данните за одобрение на типа (коли)

Ако изнасяте кола до друга държава и подадете заявление за регистрацията й там, ще ви бъде поискана декларация на данните за одобрение на типа. Информацията в декларацията на VWE е сходна с тази в CVO (Certificaat Van Overeenstemming) или COC (сертификат за съответствие). В тази декларация ще намерите техническата информация, която съответства на оригиналните данни за нормализация и е необходима за регистрирането на колата.

 

 

verklaring type goedkeuring caravan

Декларация на данните за одобрение на типа (каравани)

Отскоро VWE разполага също с декларация на данните за одобрение на типа за каравани и ремаркета. С нея лесно можете да регистрирате каравана в друга държава. В тази декларация също така ще намерите техническата информация, която съответства на оригиналните данни за нормализация и е необходима за регистрирането на караваната.

 

 

groene kaart

Зелена карта

Не забравяйте, че изнесените превозни средства трябва да имат застраховка „Гражданска отговорност“. Със зелената карта можете временно да застраховате изнесения си автомобил. Международното доказателство за застраховка ви предпазва от юридическа отговорност и важи 15 дни. Като частно лице можете да получите зелена карта в един от центровете за услуги на VWE. Трябва да вземете със себе си нидерландския документ за регистрация, транзитния и/или регистрационния документ за износ, както и доказателство за самоличност на шофьора.

 

 

factuur verklaring

Сертификат за движение EUR.1

ЕС е сключил търговски споразумения с редица държави извън Съюза. Благодарение на тези споразумения чуждестранните купувачи могат да внасят при изгодни условия, като например понижаване на вносните мита или освобождаване от тях. Посочените условия за внос поощряват клиентите в тези държави да закупят кола с европейски произход.

 

 

 

EAD document

Придружаващ износен документ (ПИД)

При износ на автомобили до държави извън Европейския съюз трябва да представите на митниците декларация за износ и да бъде изготвен ПИД.

 

 

 

RDW

Друга информация

– вашият пълен и най-скорошен документ за регистрация част I (IА), част II (IБ) и копие част III / „Overschrijvingsbewijs“ (II);
– подходящият регистрационен номер или съответно номера;
– оригинално и валидно доказателство за самоличност.

 

 

Back to top