Auto Corsten

 

Asistence při exportu a transportu

Firma Auto Corsten Export pro vás zorganizuje vyřízení administrativních záležitostí přímo na místě. Díky mnoha letům praxe vás hladce provedeme procesem registrace a přípravy potřebných celních dokladů pro export do skoro každé země na světě.

 

 

 

Potřebné vývozní doklady

Při dovozu vozidla zakoupeného v Nizozemsku do své země budete potřebovat celou řadu dokumentů:

 

BPM teruggaafregeling bij export

 

Vývozní deklarace

 

 

 

KentekenExportní registrační doklady a značky

Máte-li v úmyslu používat vozidlo registrované k vývozu na veřejných komunikacích nebo s ním odjet po vlastní ose do cílové země, budete potřebovat exportní registrační doklad a značky. To proto, že se při registraci vozidla k exportu původní nizozemské značky odevzdávají k likvidaci. Exportní registrace pak platí 14 dní, takže na převoz vozidla do cílové země máte těchto 14 dní. Před udělením exportní registrace však musí mít příslušné vozidlo platnou technickou kontrolu „APK“ (úřední osvědčení o způsobilosti k provozu). Vyprší-li platnost kontroly APK dříve, skončí platnost exportní registrace téhož dne jako APK. Vývozní registrační značka je bílá tabulka s černými číslicemi a písmeny. Sestává z číslice, za níž následuje dvojice písmen a kombinace tří písmen či číslic. Firma Auto Corsten může registraci vaším jménem velmi rychle zajistit. To platí i pro vývozní registrační značky. V případě potřeby lze kupované vozidlo zkontrolovat a schválit pro export v naší dílně.

Export certificaat

Vývozní osvědčení

Výhody vývozního osvědčení VWE:
podrobné informace o vozidle;
překlad vývozní deklarace RDW;
pečeť kvality a doklad o správnosti zpracování exportní transakce.

 

 

verklaring typegoedkeuring

Prohlášení o typovém schválení (automobilů)

Při vývozu auta do jiné země a podání žádosti o jeho tamější registraci si od vás úřady vyžádají prohlášení o typovém schválení. Informace obsažené v prohlášení o typovém schválení VWE jsou srovnatelné s těmi, které se uvádějí v dokumentu CVO (Certificaat Van Overeenstemming) nebo COC (prohlášení o shodě). V tomto prohlášení naleznete technické informace, které odpovídají původním normalizačním údajům a jsou potřebné k provedení registrace automobilu.

 

 

verklaring type goedkeuring caravan

Prohlášení o typovém schválení (karavanů)

V poslední době poskytuje VWE také prohlášení o typovém schválení pro karavany a přívěsy. Toto prohlášení usnadňuje registraci karavanu v jiné zemi. I v tomto prohlášení naleznete technické informace, které odpovídají původním normalizačním údajům a jsou potřebné k provedení registrace karavanu.

 

 

groene kaart

Zelená karta

Pamatujte na to, že pro vyvážená vozidla je třeba sjednat pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Vaše exportované vozidlo můžeme krátkodobě pojistit a zajistit vystavení zelené karty. Tento mezinárodní doklad o pojištění pokrývá vaše povinné ručení a platí 15 dní. Jako fyzické osobě vám zelenou kartu vystaví na všech služebnách VWE. S sebou byste si měli vzít nizozemský doklad o registraci (technický průkaz), přepravní nebo exportní registrační dokumenty a průkaz totožnosti řidiče.

 

 

factuur verklaring

Průvodní osvědčení EUR.1

Evropská unie uzavřela obchodní dohody s řadou zemí, které nejsou členy EU. Díky těmto dohodám mohou zahraniční zákazníci importovat zboží za výhodných podmínek, které zahrnují například snížení nebo osvobození od dovozních cel. Vzhledem k těmto výhodným dovozním podmínkám získává koupě vozu evropského původu pro zákazníky z těchto zemí na atraktivitě.

 

 

EAD document

Celní doklad EAD

Při exportu vozidel do zemí mimo EU musíte celním úřadům předložit vývozní deklaraci a je třeba připravit celní doklad EAD.

 

 

 

RDW

Další informace

– Váš kompletní a nejnovější registrační doklad – část I (IA), část II (IB) a kopie části III / ‘Overschrijvingsbewijs’ (II);
– příslušné registrační značky;
– originál vašeho platného průkazu totožnosti.

 

Back to top