Ujednání o vrácení daně BPM (nizozemské daně z motorových vozidel) při exportu

Auto's goed geprijsd

Nižší ceny

Ujednání o vrácení daně BPM pro vás jako kupujícího z jiné země znamená nižší ceny. Jako zahraniční zákazník totiž kupujete vozidlo bez daně BPM (a bez DPH, uplatňuje-li se.)

Hlavní podmínky pro vrácení daně:

  • Osobní či dodávkový automobil nebo motocykl byl v Nizozemsku registrován po 16. říjnu 2006 (včetně).
  • U daného osobního či dodávkového automobilu nebo motocyklu se nejedná o poškozené vozidlo, jak jej definuje nizozemský finanční úřad (přípustné je povrchové poškození karoserie.)
  • Osobní či dodávkový automobil nebo motocykl je způsobilý pro silniční provoz.
  • Osobní či dodávkový automobil nebo motocykl je následně zaregistrován v jiném členském státě EU nebo EHP (Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku) a k dispozici je kopie příslušného registračního dokladu.
  • Osobní či dodávkový automobil nebo motocykl byl vyřazen z evidence RDW (nizozemského úřadu pro silniční dopravu).
  • Úřad RDW vystavil vývozní deklaraci.
  • Osobní či dodávkový automobil nebo motocykl se nevyváží se zřejmým záměrem jej během 12 měsíců znovu zaregistrovat na jméno osoby s trvalým pobytem v Nizozemsku nebo s úmyslem, aby jej taková osoba během následujících 12 měsíců používala na nizozemských silničních komunikacích.
Back to top