Auto Corsten

 

Svetovanje pri izvozu in transportu

V podjetju Auto Corsten Export vam bomo vso dokumentacijo uredili v trenutku. S pomočjo dolgoletnih izkušenj vas bomo v podjetju Auto Corsten Export gladko vodili skozi postopek registracije in pripravo potrebnih carinskih dokumentov za izvoz v skoraj katero koli državo sveta.

 

 

Potrebni izvozni dokumenti

Ko boste v svojo državo uvažali vozilo, kupljeno na Nizozemskem, boste potrebovali številne dokumente:

 

BPM teruggaafregeling bij export

 

Izvozna listina

 

 

[divider]

 

KentekenIzvozni registracijski dokumenti in tablice

Če se želite z vozilom, ki ima izvozno registracijo, vključiti v omrežje javnih cest ali ga odpeljati v namembno državo, boste potrebovali izvozni registracijski dokument in registrske tablice. To pa zato, ker bodo ob registraciji vozila za izvoz nizozemske registrske tablice uničene. Veljavnost izvozne registracije je 14 dni, kar pomeni, da imate 14 dni časa, da vozilo odpeljete do namembne države. Toda vozilo mora imeti za odobritev izvozne registracije tudi veljaven APK (tehnični pregled). Če APK poteče prej, bo izvozna registracija potekla isti dan kot APK. Izvozna registrska tablica je bela s črnimi črkami in številkami. Na njej je ena številka, ki ji sledijo dve črki in kombinacija treh črk ali številk. V podjetju Auto Corsten Export lahko za vas registracijo uredimo v trenutku. To velja tudi za izvozne registrske tablice. Če želite, lahko vozilo, ki ste ga kupili, pregledamo v svoji delavnici in potrdimo njegovo ustreznost za izvoz.

 

[divider]

Export certificaat

Izvozno potrdilo

Prednosti izvoznega potrdila VWE:
podrobne informacije o vozilu;
prevod izvozne listine RDW;
žigosano potrdilo o kakovosti in dokazilo, da je bil postopek izvozne transakcije izpeljan pravilno.

 

[divider]

verklaring typegoedkeuring

Listina o homologaciji tipa vozila (avtomobili)

Če avtomobil izvozite v drugo državo in tam zaprosite za registracijo vozila, bodo od vas zahtevali listino o homologaciji tipa vozila. Informacije na listini o homologaciji tipa vozila, izdani pri VWE, so primerljive s tistimi na CVO (Certificaat Van Overeenstemming) ali COC (Certificate Of Conformity – Potrdilo o skladnosti). Na tej listini boste našli osnovne tehnične podatke, potrebne za registracijo avtomobila.

 

[divider]

verklaring type goedkeuring caravan

Listina o homologaciji tipa vozila (prikolice)

Od pred kratkim VWE izdaja listino o homologaciji tipa vozila tudi za prikolice. Ta listina olajša registracijo prikolice v drugi državi. Tudi na tej listini boste našli osnovne tehnične podatke, potrebne za registracijo prikolice.

 

[divider]

groene kaart

Zelena karta

Ne pozabite, da morajo biti izvažana vozila obvezno zavarovana. Začasno lahko izvažano vozilo zavarujete z zeleno karto. S tem mednarodnim zavarovalnim potrdilom, ki velja 15 dni, ste kriti za avtomobilsko odgovornost. Kot fizična oseba lahko zeleno karto dobite na eni od servisnih točk VWE. S seboj imejte nizozemski dokument o registraciji, tranzitni dokument in/ali izvozni registracijski dokument in osebni dokument voznika.

 

[divider]

 

factuur verklaring

Potrdilo o gibanju blaga EUR. 1

EU ima sklenjene trgovinske sporazume s številnimi državami zunaj EU. Zaradi teh sporazumov lahko kupci iz tujine uvažajo blago pod ugodnejšimi pogoji, kot je znižanje ali oprostitev uvoznih dajatev. Zaradi teh ugodnih pogojev uvoza je nakup avtomobila s poreklom v EU za stranke iz teh držav zelo privlačen.

 

 

[divider]

EAD document

Spremna izvozna listina (Export Accompanying Document, EAD)

Pri izvozu vozil v države zunaj EU morate carinskim organom predložiti izvozno listino in sestaviti spremno izvozno listino (Export Accompanying Document, EAD).
[divider]

RDW

Druge informacije

 

– Vaš popoln in najnovejši registracijski dokument I. del (IA), II. del (IB) in kopijo III. dela/»Overschrijvingsbewijs« (II); (II);
– ustrezno(-i) registrsko(-i) tablico(-i);
– izvirnik veljavnega osebnega dokumenta.

 

 

 

Back to top