Auto Corsten

 

 

Pomoc w eksporcie i transporcie

Auto Corsten Export na miejscu załatwia dla klienta formalności i dokumenty. Dzięki zebranym przez wiele lat doświadczeniom, Auto Corsten Export jest w stanie gładko i bezproblemowo poprowadzić klienta przez proces rejestracji i przygotowania niezbędnych dokumentów celnych wymaganych do wyeksportowania pojazdu niemal w każdy zakątek świata.

 

 

Wymagane dokumenty eksportowe

Jeżeli klient importuje do swojego kraju pojazdu zakupiony w Holandii, potrzebnych jest wówczas szereg dokumentów:

 

BPM teruggaafregeling bij export

 

Deklaracja wywozowa

 

 

 

KentekenDokumenty eksportowe i wywozowe tablice rejestracyjne

Jeżeli klient zamierza poruszać się po drogach publicznych pojazdem zgłoszonym do wywozu lub w szczególności gdy klient planuje dojechać nim do kraju docelowego, wówczas potrzebne są wywozowe tablice rejestracyjne i wywozowy dowód rejestracyjny. Wynika to z tego, że w momencie zgłoszenia pojazdu do wywozu holenderskie tablice rejestracyjne zostają zniszczone. Rejestracja eksportowa jest ważna przez 14 dni, co oznacza, że klient ma 14 dni na dojechanie pojazdem do kraju docelowego. Przed wydaniem dokumentów i tablic rejestracji eksportowej pojazd musi jednak posiadać ważny przegląd rejestracyjny czyli tzw. „APK” (oficjalne potwierdzenie sprawności pojazdu). Jeżeli termin ważności przeglądu APK upływa wcześniej, rejestracja eksportowa traci ważność z tą samą datą, co APK. Eksportowe tablice rejestracyjne mają czarne litery i cyfry oraz białe tło. Numer rejestracyjny składa się z jednej cyfry, po której następują dwie litery oraz kombinacja trzech liter lub cyfr. Auto Corsten jest w stanie błyskawicznie zarejestrować pojazd w imieniu klienta. Możemy też odebrać dla klienta tablice rejestracyjne wymagane podczas wywozu. W razie potrzeby pojazd przeznaczony na eksport może zostać skontrolowany i dopuszczony do eksportu w naszym warsztacie.

 

 

Export certificaat

Certyfikat eksportowy

Zalety certyfikatu eksportowego VWE
Szczegółowe informacje o pojeździe;
Tłumaczenie deklaracji eksportowej RDW;
Znak jakości oraz potwierdzenie, że transakcja eksportu została przeprowadzona we właściwy sposób.

 

 

 

verklaring typegoedkeuring

Świadectwo homologacji typu pojazdu (samochody)

Jeżeli klient wyeksportuje samochód do innego kraju i wystąpi w kraju docelowym z wnioskiem o rejestrację, zostanie poproszony o świadectwo homologacji typu pojazdu. Informacje podane na świadectwie homologacji VWE są podobne do informacji podawanych w CVO (Certificaat Van Overeenstemming) lub w certyfikacie zgodności (COC). Na świadectwie widnieją informacje techniczne równoważne z oryginalnymi danymi normalizacyjnymi. Są one wymagane do rejestracji pojazdu.

 

 

verklaring type goedkeuring caravan

Świadectwo homologacji typu pojazdu (przyczepy kempingowe)

Od niedawna VWE posiada też świadectwo homologacji typu pojazdu dla przyczep kempingowych i innych. Dzięki temu świadectwu rejestracja przyczepy w innym kraju przebiega łatwo. Na tym dokumencie również widnieją informacje techniczne równoważne z oryginalnymi danymi normalizacyjnymi i podczas rejestracji przyczepy informacje te są również wymagane.

 

 

groene kaart

Zielona karta

Należy pamiętać, że eksportowane pojazdy muszą posiadać ubezpieczenie OC. Wywożony pojazd można czasowo ubezpieczyć za pomocą zielonej karty. Zielona karta stanowi międzynarodowy dowód ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ważny przez 15 dni. Jako osoba fizyczna klient może otrzymać zieloną kartę w jednym z punktów obsługi VWE. Aby otrzymać kartę, należy mieć przy sobie holenderski dowód rejestracyjny, dokument tranzytowy i/lub dokument rejestracyjny na potrzeby eksportu, plus dowód tożsamości kierowcy.

 

 

factuur verklaring UE zawarła porozumienia handlowe z szeregiem państw spoza Unii.

Dzięki tym porozumieniom nabywcy zagraniczni mogą importować pojazdy na korzystnych warunkach, polegających np. na obniżeniu ceł importowych lub wręcz całkowitym zwolnieniu z nich. Dzięki korzystnym warunkom importu, dla klientów z takich krajów kupno pojazdu pochodzącego z Europy jest atrakcyjne.

 

EAD document

Dokument celny EAD

Przy wywozie pojazdów poza granice Unii Europejskiej niezbędne jest przedłożenie w urzędzie celnym deklaracji wywozowej oraz wypełnienie dokumentu celnego EAD.

 

 

 

RDW

 

Pozostałe informacje

– Kompletny i najnowszy (aktualny) dowód rejestracyjny, część I (IA), część II (IB) oraz kopia części III / „Overschrijvingsbewijs” (II);
– Właściwe tablice rejestracyjne;
– Oryginał ważnego dowodu tożsamości.

Back to top