Dogovor o povratu plaćenog poreza kod izvoza

Auto's goed geprijsd

Niže cijene

Sporazum o povratu BPM-a osigurava niže cijene kupcima stranim državljanima. Kao inozemni kupac, vozilo kupujete bez plaćanja BPM-a (a, ako je primjenjivo, ne plaćate ni PDV).

Glavni kriteriji za povrat poreza su:

 

  • Automobil, motocikl ili kombi je registriran u Nizozemskoj 16. oktobra 2013. ili nakon tog datuma.
  • Automobil, motocikl ili kombi nije oštećeno vozilo, kako je definirano od strane Poreske uprave Nizozemske (površinska oštećenja karoserije su dozvoljena).
  • Automobil, motocikl ili kombi je u voznom stanju.
  • Automobil, motocikl ili kombi je ponovo registriran u drugoj zemlji EU-a ili EFTA-e (Norveška, Island i Lihtenštajn), a dostupan je primjerak te potvrde o registraciji.
    Registracija automobila, motocikla ili kombija kod RDW-a (Odjela za cestovni promet u Nizozemskoj) je istekla.
  • RDW je izdao izvoznu deklaraciju.
  • Automobil, motocikl ili kombi se ne izvozi sa jasnom namjerom da ga treba ponovo registrirati, u roku od dvanaest mjeseci, na ime osobe sa prebivalištem u Nizozemskoj i/ili da ga na nizozemskim autocestama, u roku od dvanaest mjeseci, treba voziti osoba sa prebivalištem u Nizozemskoj.
Back to top