Postupak refundiranja BPM-a (holandski porez na vozila) pri izvozu

Auto's goed geprijsd

 

Niže cene

Srediti refundiranje BPM-a znači dobiti nižu cenu kada ste strani kupac. Kao strani kupac, vi automobil kupujete oslobođen BPM-a (i, gde je moguće, PDV-a).

Osnovni kriterijumi za refundiranje su:

 

  • Automobil, motocikl ili kombi morali su biti registrovani 16. oktobra 2006. ili posle tog datuma.
  • Automobil, motocikl ili kombi ne spada u kategoriju oštećenih vozila, kako je definisano od strane Poreske uprave Holandije (površinska oštećenja karoserije su dozvoljena).
  • Automobil, motocikl ili kombi je u voznom stanju.
  • Automobil, motocikl ili kombi je bio ponovo registrovan u drugoj državi EU ili ERA (Island, Lihtenštajn i Norveška) i postoji kopija dokumenta o toj registraciji.
  • Završena je registracija automobila, motocikla ili kombija kod RDW-a (Putevi Holandije).
  • RDW je izdao izjavu o izvozu.
  • Automobil, motocikl ili kombi se ne izvozi sa jasnom namerom da mora ponovo da se registruje u roku o dvanaest meseci u ime lica sa stalnim boravkom u Holandiji i/ili da mora da ga koristi na putevima u Holandiji u roku od dvanaest meseci lice sa stalnim boravkom u Holandiji.

 

 

Back to top